Tora Hedin

Tora Hedin

Tora Hedin

Forskningsområde: bohemistik, språk och genus, språk och politik, mediespråk

Kontaktuppgifter ur Sukat

  • Tora Hedin Telefon: +468164383 Adress: 106 91 Stockholm Rumsnummer: E 445 Titel: Prefekt Enhet: Avdelningen för slaviska språk UserId: the Roll: Nyckel- och passerkortansvarig , Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska Roll: Prefekt , Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska Roll: Ämnesansvarig , Tjeckiska

Publikationer i Diva (senaste överst)

Kontakt

ForskningsansvarigPer-Arne Bodin