Tora Hedin

Kontaktuppgifter

Curriculum vitae

Född i Lund 1965, utbildad vid Stockholms universitet och Karlsuniversitetet i Prag samt på Södertörns högskola. Fil.kand. 1995 (tjeckiska, ryska och arkeologi). Disputerade 2005 med avhandlingen »Changing Identities: Language Variation on Czech Television». I studien analyserades olika aspekter på språkvariation i samtida och totalitär tjeckisk tv-diskurs (abstract in English). Stipendiat Anna Ahlströms och Ellen Terserus Stiftelse 2006-2008.
Tora Hedin deltar sedan 2006 i projektet The Upheaval of Czech Text Culture 1948-53.
Forskarassistent vid Slaviska institutionen sedan 2008.

Tora Hedin har undervisat och föreläst om tjeckiska vid Stockholms Universitet sedan 1999, samt vid Universitetet i Oslo som lektor 2006. Hon har undervisat på alla nivåer, handlett uppsatser samt ansvarat för Högre seminariet i tjeckiska med inbjudna föreläsare.
Redaktör för Meddelanden från Slaviska institutionen.
Arbetar även som översättare från tjeckiska och slovakiska. 2009 startade hon Aspekt bokförlag, tillsammans med Mats Larsson och Lova Meister. Förlaget ger ut samtida tjeckisk skönlitteratur.

Forskningsprofil

Kodifiering och språknormer – relationen mellan standardspråk och talspråk; mediespråk; totalitärt språk; CDA – Critical Discourse Analysis; förändringar efter 1948 i tjeckisk offentlig diskurs; språkdebatt; språk och genus.

Aktuella projekt

1. Totalitärt språk på 50-talet i Tjeckien; Språkdebatt och mediespråk i det totalitära Tjeckoslovakien; Sovjetiseringen av den offentliga diskursen efter 1948;
2. Kodifiering och språknormer i tjeckiskan, kodväxling;
3. Genus och språk.

Förtroendeuppdrag m.m.

I redaktionen för tidskriften Studie z aplikované lingvistiky (Studies in advanced linguistics - SALI), Prag.
Revisor i Sällskapet för studier av Ryssland, Östeuropa och Centralasien (2005–2008).
Revisorssuppleant i Nordiska slavistförbundet (från 2007).
Styrelseledamot i Översättarsektionens styrelse, Sveriges förenade författarförbund (från 2009).
Chair för planerad panel vid ICCEES kongress i Stockholm 2010.
Samordnare för tjeckisk medverkan på Bok och Bibliotek 2009.

Relevanta medlemskap

ÖC (Översättarcentrum)
Forum för feministisk forskning
Nordiska slavistförbundet
Sveriges förenade författarförbund