Allmän föreläsning

Slaviska avdelningen uppmärksammar 400-årsminnet av freden i Stolbova mellan Sverige och Ryssland med tre kortföreläsningar.

Närvaro på två av föreläsningarna räknas som en allmän föreläsning.

12:00-12:30
Professor Adrian Selin, Высшая школа экономики, Санкт-Петербург
Столбовский мир и его реализация в 1617-1621 гг.

12:40-13:10
Docent Alexander Tolstikov, Universitetet i Petrozavodsk
Den rysk-svenska gränsen efter Stolbovafreden som en politisk och religiös skiljelinje: territorium, makt, lojaliteter

13:20-14:50
Docent Elisabeth Löfstrand, Stockholms universitet
Den ryska handelsgården i Stockholm på 1600-talet