Allmän föreläsning

Lars Kleberg

Revolution i konsten, konst i revolutionen. Om rysk bildkonst och teater.

Föreläsningen ingår i kursen "De ryska revolutionerna 1917". Kan räknas som "allmän föreläsning" för studenter som har detta obligatorium i sin kursplan.