Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska utlyser en doktorandanställning i slaviska språk. Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ämnet slaviska språk med inriktning mot temat språk och makt, som utgör ett av fyra teman inom Humanistiska fakultetens forskarskola. Temat ägnar sig åt förhållandet mellan språkliga medel och den makt som utövas i samhället, politiken, medierna, konsten osv. Forskningsperspektivet är tvärvetenskapligt och omfattar kulturteori, semiotik, lingvistik, litteraturvetenskap, översättningsvetenskap, historia och medievetenskap.

Sista ansökningsdag: 2017-06-01.

Läs mer: http://www.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/lediga-jobb-ny-lista