Polen har en tusenårig västeuropeisk kulturtradition. Landet har ett rikt och mångfacetterat kultur- och litteraturliv. Filmen, musiken, teatern och poesin är av världsklass, fyra Nobelpris har tilldelats landets författare.

Polen har haft en intressant, komplicerad och tidvis dramatisk historia. Efter kommunismens sammanbrott blev landet en demokratisk stat som har en stadigt växande ekonomi. Dess kontakter med omvärlden, inte minst med Skandinavien, ökar markant. Polen är medlem i OECD, NATO och EU. Landet har också stor betydelse som östersjöstat och hör därmed till Sveriges närmaste grannländer.

På Stockholms universitet kan du studera polska från nybörjarnivå via kandidat- och master- till forskarnivå. Polska I och II ger en introduktion till polska språket samt kunskaper om landets litteratur och historia. På polska III läser du polsk kulturhistoria och får fördjupade kunskaper i språket. På Kandidatkursen skriver du examensarbete om polsk litteratur, kultur eller språk. Inriktningen på examensarbete väljer du själv.

Kunskaper i polska är värdefulla inom näringslivet, för arbete inom EU och i olika departament. Många av våra före detta studenter arbetar som översättare, journalister, tolkar, lärare och bibliotekarier.

Efter två terminers studier i polska kan du samtala med polacker i vardagliga situationer samt skriva och läsa polska med hjälp av ordbok. Undervisningen i polska är delvis internetbaserad med inlärningsprogrammet "Wordalist", som utvecklats vid Slaviska institutionen.

Vår institution bereder också möjlighet att studera polska i Polen, vid universiteten i Warszawa, Kraków och Katowice.

Obs! Viss obligatorisk undervisning ges på kvällstid på samtliga nivåer.