Anmälan till tentamen är obligatorisk och skall göras senast fem dagar före tentamensdagen. Anmälan till tentamen görs via minastudier.su.se ; du behöver aktivera ditt universitetskonto först. Datum, tider och lokaler för dina tentor ser du i ditt kursschema samt i minastudier.su.se

Den som inte har anmält sig har inte rätt att tentera!!! (i mån av plats i skrivsalen och tillgång till provformulär kan oanmäld ändå tillåtas tentera men räkna inte med detta!).

Ändringar kan förekomma; aktuellt schema finns alltid via hemsidan! Observera att proven börjar prick det klockslag som anges och då stängs dörren till skrivsalen. Kom därför i god tid! Av hänsyn till övriga skrivande, släpps eftersläntrare in i intervaller om tio minuter. Den som kommer mer än 30 minuter efter provets början har inte rätt att tentera.