Instytut Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu Sztokholmskiego podpisał dotychczas umowy odnośnie wymiany studentów w ramach programu Erasmus+ z następującymi uniwersytetami w Polsce:

  • Uniwersytet Jagielloński (Kraków), Polonistyka

  • Uniwersytet Śląski (Katowice), Polonistyka
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań), Polonistyka/Slawistyka
  • Uniwersytet Szczeciński (Szczecin), Polonistyka/Slawistyka
  • Uniwersytet Warszawski (Warszawa), Polonistyka

Studenci w ramach wymiany przyjmowani są na studia w Sztokholmie tylko w semestrze letnim.

Zajęcia na studiach polonistycznych odbywają się w języku polskim i szwedzkim.

Proponowany zestaw kursów:

1.Polska språket i Sverige, 7.5 ECTS SLPSPS/1000; Język polski w Szwecji (w programie praktyki), 7,5 ECTS
2.Modern polska 5 ECTS SLPOL4/2000; Współczesny język polski, 5 ECTS
3.Litteraturanalys 5 ECTS SLPOL4/3000; Analiza tekstów literackich, 5 ECTS SLPOL4/3000

4.Högre seminarier; Wyższe seminaria (obowiązkowe), ECTS SLPEX7/2000

5.Polska kandidatkurs eller magisterkurs 15 ECTS SLPOL4/4000 eller SLPEX7/1000; Praca magisterska lub licencjacka, 15 ECTS 
(tematy prac ściśle polonistyczne lub porównawcze polsko-szwedzkie z zakresu język, kultura, literatura)

Lista naszych wszystkich kursów:

http://www.slav.su.se/utbildning/alla-utbildningar/polska-polen/polska

Studenci z Polski przyjmowani są tylko na te kursy, które odbywają się w języku polskim (kursy dla zaawansowanych: Po4 licencjacki oraz kurs magisterski).

Studenci w ramach wymiany mogą również studiować język szwedzki:

http://www.su.se/svefler/english/education/courses-and-programmes/swedish-for-international-students

Informacja na temat zgłoszeń przesyłana jest po przyjęciu na studia w Sztokholmie.
Zwykle istnieje możliwość studiowania języka angielskiego na poziomie dla zaawansowanych.

Uwaga: Program zajęć i kursów może zmieniać się z roku na rok.

Koordynator wydziałowy programu Erasmus+ : dr Renata Ingbrant
-----
Studentki z Polski odpowiadają o swoich studiach oraz o pobycie w Sztokholmie w ramach wymiany Erasmus+ (semestr wiosenny 2015).