Meddelanden från Avdelningen för slaviska språk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Slaviska språk
  4. Forskning
  5. Avhandlingar & publikationer
  6. Meddelanden från Avdelningen för slaviska språk

"Meddelanden från Avdelningen för slaviska språk" i Diva

Författare Titel År

SERGEJ PETROV : Poet och översättare 2018

"Meddelanden från Slaviska institutionen" i Diva

Ljunggren, Magnus Nils Åke Nilssons Expressen-artiklar om slavisk kultur: En bibliografi 2015
Hedin, Tora (red.) Små berättelser om stora ting: [Karel Čapek 75, 2013, 1890-1938] 2013
Ljunggren, Magnus Fyra kommentarer till Andrej Belys PETERBURG 2011
Nilsson, Nils Åke ; Ljunggren, Magnus Слова och словеса: En tendens i det ryska litteraturspråket efter Stalin. Med förord av Magnus Ljunggren. 2011
Ljunggren, Magnus Historien bakom ett gammalt foto 2010
Ulitskaja, Ludmila (et al.) Spikarna ; Гвозди: och andra nutida ryska berättelser ; и другие рассказы 2009
Hedin, Tora ; Larsson, Mats (red.) Bohemistik i Stockholm : studier i språk och litteratur 2000
Ambrosiani, Per ; Nilsson, Barbro ; Hedin, Tora (red.) Föredrag hållna vid Fjortonde nordiska slavistmötet i Helsingfors, augusti 1997: Det officiella småpratet som forskningsfält 1998
Ambrosiani, Per ; Hedin, Tora ; Nilsson, Barbro (red.) Stockholm contributions to the 12th International congress of slavists, Kraków, August/September 1998: Det officiella småpratet som forskningsfält 1998
Pöppel, Ljudmila Две статъи о лингвистических сказках Людмила Петрушевской ; Dve stat'i o lingvističeskich skazkach Ljudmily Petruševskoj 1997
Zubova, Ljudmila О языке фольклорных поэм М. Цветаевой <<Царь-Девица>> (1920 г.), <<Переулочки>> (1922 г.) ; O jazyke fol´klornych poėm M. Cvetaevoj "Car´-Devica" (1920), <<Pereuločki" (1922) 1996
Nilsson, Barbro (et al.) Institutionen för slaviska och baltiska språk femtio år: högtidsföreläsningar 25 november 1994 1995
Faryno, Jerzy Belaja medvedica, olʹcha, motovilicha i chromoj iz gospod: archeopoėtika Detstva Ljuvers Borisa Pasternaka 1993
Kosek, Helena Den samtida tjeckiska prosan: Milan Kundera 1992
Sigurdsson, Arni Thor Om enleddede setninger i russisk og deres norske oversettelsesekvivalenter 1989
Grelz, Karin En semantisk analys av Marina Cvetaevas "Čert" 1987
Ambrosiani, Per Fonetisk och fonologisk analys av rysk text med hjälp av dator 1986
Nordlander, Ingegerd Mera än ett förord: "Predislovie redakcii" till Dostoevskij's "Krokodil 1986
Olsson, Anders ; Vincent, Mona ; Jovanovic, Milivoje Intertextualitet - möten mellan texter (A.Olsson, M.Vincent) ; К вопросу о поэтике реминисценций и цитаций (M. Jovanovic) 1984
Lenczyc, Henryk ; Lenczyc, Anna A selected bibliography of N. Å. Nilsson's writings: compiled by Henryk and Anna Lenczyc 1983
Olofsson, Kerstin ; Arapović, Boris Icke-givna tematiska subjekt i fack- och skönlitteraturen (K.Olofsson) ; Språkdifferentiering i Marin Držićs komedi "Dundo Maroje" (B.Arapović) 1983
Lönnqvist, Barbara Talar man som man skriver?: En översikt över studiet av ryskt talspråk 1980
Englund, Birgitta Papers on Slavonic linguistics: presented at the first Polish-Swedish slavists' conference at Mogilany, April 25-27, 1978. (1) 1979
Englund, Birgitta Papers on Slavonic linguistics: presented at the first Polish-Swedish slavists' conference at Mogilany, April 25-27, 1978. (2) 1979
Englund, Birgitta Papers on Slavonic linguistics: presented at the first Polish-Swedish slavists' conference at Mogilany, April 25-27, 1978. (3) 1979
Hildebrand, Olle (et al.) Material om den ryska avantgardelitteraturen 1978
Hansson, Carola Fedor Sologub och sagotraditionen: Med ett urval av Sologubs sagor 1976
Lasmane, Laine ; Irbe, Gunars Laine Lasmane och Gunars Irbe: Lettiska författare i Sverige 1945-1975 1976
Gustavsson, Sven Språklig organisation i Vasko Popas "Igre" 1976
Kjellberg, Lennart (et al.) Analyser av fem polska dikter: Av Lennart Kjellberg, Nils Åke Nilsson,  Krystyna Malm, Erik Mesterton, Józef Trypucko 1975
Gustavsson, Sven Rusinerna i Jugoslavien, deras kultur och språk 1975
Blomqvist, Lars Erik ; Gustavsson, Sven V. I. Lenin's speech Čto takoe sovetskaja vlastʹ? : together with translations in all Slavic and Baltic languages 1974
Vinokur, G.O. (et al.) Ryska revolutionen och språket: Artiklar och bibliografi 1973
Charms, Daniil ; Kleberg, Lars Daniil Charms' Elizaveta Bam: Med inledning av Lars Kleberg 1972
Nilsson, Nils Åke (et al.) Fem uppsatser om Gogol's Kappan 1972
Blomqvist, Lars Erik (et al.) Kultur och revolution i Ryssland 1917-1921 1972
Blomqvist, Lars Erik ; Kantor, Leonid Material till den sovjetiska bilden av svenskt kulturliv 1971
Kantor, Leonid Material till en bibliografi över Bloklitteraturen 1950-1970 1971
Jangfeldt, Bengt ; Kantor, Leonid Officiella sovjetiska reaktioner på Solženicyns nobelpris 1971
Gustavsson, Sven Solženicyns språk: en litteraturöversikt och några problem kring adjektivets behandling 1971
Jangfeldt, Bengt Transkriberingen av ryska namn 1971
Kantor, Leonid Sverige och svenskt kulturliv i polska publikationer 1966-1970 1970