Stockholm Slavic Papers

Stockholm Slavic Papers i Diva (senaste överst)

Författare Titel År
Emma-Lina Löflund
The Burning Word : History and Myth in Maximilian Voloshin's Neopalimaia Kupina  2021
Henrik Christensen
We Call upon the Author : Contemporary Biofiction and Fyodor Dostoevsky 2021
Ewa Teodorowicz-Hellman
Głosy polskich poetek w Szwecji 2022

Antologia polskiej poezji w Szwecji : Głosy poetek 2022

Andersson, Hans Något betydelsefullt: Leonid Dobyčins möten bortom orden i den sovjetiska samtiden 2019
Pereswetoff-Morath, Alexander Ulwichius’ lista och rösterna från Caporie län : Nya källor om ingriska, votiska och ryska i svenska Ingermanland 2019
Elmerot, Irene Äta tårta bör man … : En studie av de sällsamma modalverben ’böra’ och ’töra’ och deras översättning till tjeckiska 2019
Englund Dimitrova, Birgitta ’Jag tror den kommer från himlen’: En fallstudie av kognitiv belastning i TV-tolkning 2019

Löfstrand, Elisabeth; Pereswetoff-Morath, Alexander; Teodorowicz-Hellman, Ewa (red.)

Slavica antiqua et hodierna : En hyllningsskrift till Per Ambrosiani 2019
Teodorowicz-Hellman, Ewa Astrologiska skrifter om kometen i Polonicasamlingen på Skoklosters slott 2016
Pereswetoff-Morath, Alexander I. Den sista munken i Ingermanland: Fantasten Lëvuška Lemboinen från Wanhimala by 2016
Hedin, Tora Konstruktionen av den tjeckiska nationella identiteten: Begreppen národ och lid under tjeckiskt 1800–1900-tal 2016
Bodin, Per-Arne Om ukrainska och ryska katter 2016
Zorikhina Nilsson, Nadezjda Poetičeskije zagadki prošlogo: processno-sukcessivnaja funkcija form nesoveršennogo vida prošedšego vremeni v bylinach 2016
Pöppel, Ludmila Беспорядки (disturbances) vs.волнения (unrest): towards the delimitation of synonyms 2016
Ambrosiani, Per; Bodin, Per-Arne; Zorikhina Nilsson, Nadezjda (red.) Да веселитсѧНовъградъ: Hyllningsskrift till Elisabeth Löfstrand 2016
Galatsky, Natalia По ком звонили в «оттепель» колокола? Стихотворение А. Ревича «Колокол» 2016
Löfstrand, Elisabeth Att buga för beläten: Om svenskarnas syn på ryssarnas ikoner och helgonkult 2014
Grelz, Karin De andras ord: Achmatovas prosa till "Poemet utan hjälte" 2014
Witt, Susanna Det främmande ordet i andra potens: Byrons Don Juan på ryska 2014
Dobrovol'skij, Dmitrij; Pöppel, Ludmila Discursive units and bilingual dictionaries: именно and как раз 2014
Zadencka, Maria Divided Heritages: Culture in a Time of National Differentiation in the Lands of the Old Polish-Lithuanian Commonwealth, the Baltic Provinces, and the Kingdom of Sweden 2014
Galatsky, Natalia Dva sbyvsichsja predskazanija, dva goroda, dva pisatelja 2014
Jensen, Peter Alberg "En andens ord" – eller hvad Bachtin fandt i romanen 2014
Ingdahl, Kazimiera Kyrka, nation och stat i Polen 2014
Gesche, Janina Losy hymnu Wolnego Miasta Gdańska 2014
Teodorowicz-Hellman, Ewa Mariakulten i Polen sedd ur ett kulturhistoriskt perspektiv 2014
Ambrosiani, Per; Löfstrand, Elisabeth; Teodorowicz-Hellman, Ewa (red.) Med blicken österut: hyllningsskrift till Per-Arne Bodin 2014
Ingbrant, Renata Miłosz som introduktör av kvinnolyrik 2014
Pereswetoff-Morath, Alexander Ord och blad: Martinus Aschaneus och allt det ryska 2014
Teodorowicz-Hellman, Ewa (et al.) Polonica muzyczne w Szwecji: cztery tańce z repertuaru dworskiej kapeli Zygmunta III Wazy 2014
Liseling Nilsson, Sylvia Sa Emil – på svenska. Kacklade och tröstade Emil – på franska: Om översättning av anföringsverb från svenska till franska 2014
Olofsson, Kerstin Svenska översättningar av Aleksandr Puškins "Pikovaja dama" 2014
Hedin, Tora The Construction of a new Nation: Czech Radio before and after 1948 2014
Semenenko, Aleksei "Детские мотивы" в творчестве Мандельштама 2014
Rivelis, Eugene О форме как содержании и когнитивной поэтике 2014
Gesche, Janina Dwa pokolenia - dwa spojrzenia. Obrazy polskiej emigracji w Szwecji 2013
Teodorowicz-Hellman, Ewa Dyskurs szswedzki, polonijny i krajowy prozy pisarzy sztokholmskich o polskich korzeniach kulturowych. Rekonesans 2013
Ingbrant, Renata "I leave no heirs ...": Zuzanna Ginczanka’s Poetic NonOmnis Moriar 2013
Ingbrant, Renata Kvinnligt och manligt i Polen: Två studier om genus, kultur och politik 2013
Ingbrant, Renata Manuela Gretkowska i Grażyna Plebanek -- syndrom sztokholmski? 2013
Teodorowicz-Hellman, Ewa; Gesche, Janina (red.) Między językami, kulturami, literaturami: polska literatura (e)migracyjna w Berlinie i Sztokholmie po roku 1981 2013
Gesche, Janina Motyw tesknoty za ojczyzna w poezji Eugeniusza Wisniewskiego. 2013
Teodorowicz-Hellman, Ewa Polska literatura (e)migracyjna w Szwecji po roku 1981. Problemy terminologiczne i badawcze: Problemy terminologiczne i badawcze 2013
Teodorowicz-Hellman, Ewa The diary of Dawid Rubinowicz and Polish children’s literature of war and the Holocaust 2013
Löfstrand, Elisabeth Anders Sjöberg in memoriam 2012
Pöppel, Ludmila Frazeologija meždu dvuch revoljucij: slovarʹ idiomatiki gazety "Pravda" 1917 g. 2012
Pereswetoff-Morath, Alexander Isaak Torčakov – en ingermanländsk diak 2012
Löfstrand, Elisabeth; Kovalenko, Gennadij (red.) Novgorodiana Stockholmiensia 2012
Juda, Maria Polonika w bibliotece katedralnej w Strängnäs 2011
Eder, Maciej "The Polonica collection" from Skokloster castle 2008
Mattsson, Dorota Tubielewicz; Teodorowicz-Hellman, Ewa (red.) Kultura - polityka - tożsamość: Culture - politics - identity 2007
Nowicka-Jezowa, Alina; Teodorowicz-Hellman, Ewa (red.) Polonika w Archiwum Narodowym Szwecji = Polonica in the Swedish National Archives : kolekcja Skokloster i inne zbiory = the Skokloster collection and other materials 2007
Mattsson, Dorota Tubielewicz Ord och förändring: den sociala prosan i Sverige och Polen under mellankrigstiden 2006
Teodorowicz-Hellman, Ewa W drodze do "Krabata": monografia twórczości Jurija Brězana do roku 1975 2006
Nilsson, Barbro; Teodorowicz-Hellman, Ewa (red.) Studies in lexical semantics: colours, measures, and mental predicates 2005
Teodorowicz-Hellma, Ewa; Wronicz, Jadwiga (red.) W świecie Sacrum 2005
Teodorowicz-Hellman, Ewa; Mattson, Dorota Tubielewicz (red.) Wizerunki mężczyzny w języku i literaturze polskiej = Images of man in Polish language and literature 2003
Teodorowicz-Hellman, Ewa (red.) Kvinnan i polska språket = Kobieta w języku polskim 2001
Teodorowicz-Hellman, Ewa (red.) Adam Mickiewicz: en minnesbok till tvåhundraårsdagen av diktarens födelse 1998
Teodorowicz-Hellman, Ewa; Nilsson, Barbro (red.) Nazwy barw i wymiarów: Colour and measure terms 1997
Bergstrand, Märta; Larsson, Mats Från Königinhofer-handskriften till Novemberorkanen: en bibliografi över tjeckisk och slovakisk skönlitteratur i svensk översättning 1862-1991 1992
Olofsson, Kerstin Utan minne inget liv: en analys av Valentin Rasputins "Avsked från Matëra" och Čingiz Ajtmatovs "Och dagen varar längre än ett sekel" 1988
Kleberg, Lars (red.) Att översätta polsk poesi: bidrag till en diskussion 1986
Arapović, Borislav Miroslav Krležas Den kroatiske guden Mars: tillkomsthistoria, stil, genre 1984
Kleberg, Lars Teatern som handling: Sovjetisk avantgardeestetik 1917-1927 1977