Vid Slaviska avdelningen bedrivs forskning i såväl tjeckisk språkvetenskap som tjeckisk litteratur.

TJECKISK SPRÅKVETENSKAPLIG FORSKNING har en stark ställning vid Stockholms universitet.
Tora Hedin är docent i slaviska språk, universitetslektor i tjeckiska och ämnesansvarig för tjeckiskan. Hennes forskning spänner mellan semantik, diskursanalys och sociolingvistisk. Hon har undersökt språklig variation i tjeckiska medier och studerat tjeckisk politisk diskurs ur olika perspektiv i mediala texter från 1940-talet fram till idag. Inom lexikologin ligger hennes primära intresse hos diskursiva ord.
Irene Elmerot fokuserar på korpuslingvistik och diskursanalys med statistik som hjälpmedel. Hon skriver sin doktorsavhandling om språket i tjeckiska nyhetstidningar, med material från det tjeckiska nationalkorpusets stora samlingar. 

TJECKISK LITTERATURFORSKNING är representerad genom Petra Johansson som i sin avhandling analyserar kvinnliga huvudroller i den avantgardistiska mellankrigstidsteatern Osvobozené divadlo (Den befriade teatern) i Prag såsom moderna arvtagare till commedia dell’artes protagonister.