iverskij
 
 

Upphovsman var den drygt 20-årige fortifikationsofficeren Erik Palmquist, som medföljde en stor ambassad till tsar Aleksej Michajlovitj och hans hov. Palmquists uppdrag var att sammanställa kartor, rita av försvarsanläggningar och beskriva land- och vattenvägar från det svenska Ingermanland ända till Moskva. Hans verk innehåller dessutom beskrivningar av viktiga städer och bilder på kyrkor, kloster, folklivsscener, tekniska anläggningar och andra objekt som väckte hans intresse och som var värdefulla för svenskarna att få kunskap om. 

Boken, som är i folioformat, innehåller 28 sidor med kartor och teckningar utförda i sepia eller vattenfärg, och illustrationerna kommenteras på 20 handskrivna sidor. Som informationskälla om det sena 1600-talets Ryssland är albumet enastående.

Albumet är Erich Palmquists enda efterlämnade större verk. 1676 hamnade han i dansk fångenskap, varefter spåren efter honom upphör.

Boken har skannats på Riksarkivet och givits ut av förlaget Lomonosov i Moskva. Den kom ut 2012 under titeln ”Några observationer angående Ryssland, sammanfattade av Erik Palmquist år 1674” (”Заметки о России, сделанные Эриком Пальмквистом в 1674 году”). Förutom Palmquists teckningar i fullfärg innehåller boken även hans texter i diplomatarisk utgåva. Texterna återges dessutom på modern svenska, och de är översatta till ryska och engelska. I boken finns inledande artiklar om verket och om dess upphovsman.

I projektet ingick professor Ulla Birgegård (Uppsala universitet), docent Gennadij Kovalenko (Rysslands Vetenskapsakademi), docent Elisabeth Löfstrand (Slaviska avdelningen, Stockholms universitet) och doktorand Laila Nordquist (Uppsala universitet).