Projektet "Digital katalog över Smolenskarkivet i Stockholm" har beviljats ett treårigt anslag av Riksbankens Jubilumsfond. Projektet startade i januari 2014.

Projektets mål är att skapa en digital katalog över de ryska 1600-talsdokument som ingår i det så kallade "Smolenskarkivet" på Riksarkivet i Stockholm. Dokumenten tillkom under perioden 1607–1611 i den västryska staden Smolensk när denna först belägrades och sedan intogs av polska trupper. Arkivet fördes först till Polen och kom sedan till Sverige tillsammans med annat krigsbyte i samband med de svenska fälttågen i Polen i mitten av 1600-talet.

Materialet består av cirka 1000 blad fördelade på 75 rullar av olika längd, och texterna är skrivna med en särskild typ av rysk 1600-talshandstil, s.k. skoropis (se bilden).

Projektdeltagare är, förutom Elisabeth Löfstrand, professor Per Ambrosiani vid Umeå universitet och fil dr Adrian Selin, Sankt Petersburg.

Läs mer om projektet på RJ:s hemsida