• Janusz Korek, Demokrativetande i Polen och Ukraina under den postkommunistiska perioden En diskursanalytisk studie av polska och ukrainska tidskrifter 1989­2001. Stockholms universitet. Slaviska institutionen 2004
  • Michal Pawel Markowski, Identity and Interpretation, Stockholm University. Department of Slavic Languages and Literatures, 2003