1. Aija Priedite, Lettiska för universitetsbruk I.Stockholms universitet, Stockholm 1993
 2. Ewa Teodorowicz-Hellman, Polsk fonetik. Del 1. Teori. Del 2. Övningar. Stockholms universitet, Stockholm 1993
 3. Aija Priedite, Lettiska för universitetsbruk II. Stockholms universitet, Stockholm 1993
 4. Witold Maciejewski, Ewa Teodorowicz-Hellman, Roland Castenberg, Polsk-svensk ordlista. Stockholms universitet, Stockholm 1994
 5. Aija Priedite, Övningsbok i lettiska för universitetsbruk I. Stockholms universitet, Stockholm 1994
 6. Mirdza Krastina, Balter och baltiska språk. Stockholms universitet, Stockholm 1994
 7. Danuta Nowicka, Anders Simonsson, Rumsprepositioner i polska. Przyimki przestrzenne w jezyku polskim. Stockholms universitet, Stockholm 1994
 8. Elisabeth Löfstrand, Rörelseverb i ryskan. Stockholms universitet, Stockholm 1994
 9. Castenberg, Lundman, Löfstrand, Safonov, Sevander, Pulkina, Zakhava-Nekrasova, Russian. A Practical Grammar with Exercises. Facit till övningarna. Stockholms universitet, Stockholm 1997
 10. Ewa Teodorowicz-Hellman, Polsk grammatik. Valda problem. Del 1. Teori. Stockholms universitet, Stockholm 1997.
 11. Elisabeth Löfstrand, Rysk aspektlära. Stockholms universitet, Stockholm 2002
 12. Andrzej Nils Uggla, Polsk litteratur i Sverige. Stockholms universitet, Stockholm 2002
 13. Dorota Tubielewicz Mattsson, Lek och allvar med den polska syntaxen. Ett kompendium i polsk satslära. Stockholms universitet, Stockholm 2002.

ISSN 1104-1587