Meddelanden från Slaviska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Slaviska språk
  4. Forskning
  5. Avhandlingar & publikationer
  6. Meddelanden från Slaviska institutionen

"Meddelanden från Slaviska institutionen" i Diva

Författare Titel År

Små berättelser om stora ting : [Karel Čapek 75, 2013, 1890-1938] 2014
Magnus Ljunggren
Fyra kommentarer till Andrej Belys PETERBURG 2011
Nils Åke Nilsson, Magnus Ljunggren
Слова och словеса : En tendens i det ryska litteraturspråket efter Stalin. Med förord av Magnus Ljunggren. 2011
Magnus Ljunggren
Historien bakom ett gammalt foto 2011
Ludmila Ulitskaja, Viktor Pelevin, Nina Sadur,
et al.
Spikarna ; Гвозди : och andra nutida ryska berättelser ; и другие рассказы 2011

Bohemistik i Stockholm : studier i språk och litteratur 2008

Föredrag hållna vid Fjortonde nordiska slavistmötet i Helsingfors, augusti 1997 : Det officiella småpratet som forskningsfält 2008

Stockholm contributions to the 12th International congress of slavists, Kraków, August/September 1998 : Det officiella småpratet som forskningsfält 2008
Ljudmila Pöppel
Две статъи о лингвистических сказках Людмила Петрушевской ; Dve stat'i o lingvističeskich skazkach Ljudmily Petruševskoj 2011
Ljudmila Zubova
О языке фольклорных поэм М. Цветаевой <<Царь-Девица>> (1920 г.), <<Переулочки>> (1922 г.) ; O jazyke fol´klornych poėm M. Cvetaevoj "Car´-Devica" (1920), <<Pereuločki" (1922) 2011
Barbro Nilsson, Elisabeth Löfstrand, Baiba Kangere,
et al.
Institutionen för slaviska och baltiska språk femtio år : högtidsföreläsningar 25 november 1994 2011
Jerzy Faryno
Belaja medvedica, olʹcha, motovilicha i chromoj iz gospod : archeopoėtika Detstva Ljuvers Borisa Pasternaka 2011
Helena Kosek
Den samtida tjeckiska prosan : Milan Kundera 2011
Arni Thor Sigurdsson
Om enleddede setninger i russisk og deres norske oversettelsesekvivalenter 2011
Karin Grelz
En semantisk analys av Marina Cvetaevas "Čert" 2011
Ingegerd Nordlander
Mera än ett förord : "Predislovie redakcii" till Dostoevskij's "Krokodil 2011
Per Ambrosiani
Fonetisk och fonologisk analys av rysk text med hjälp av dator 2011
Anders Olsson, Mona Vincent, Milivoje Jovanovic
Intertextualitet - möten mellan texter (A.Olsson, M.Vincent) ; К вопросу о поэтике реминисценций и цитаций (M. Jovanovic) 2011
Kerstin Olofsson, Boris Arapović
Icke-givna tematiska subjekt i fack- och skönlitteraturen (K.Olofsson) ; Språkdifferentiering i Marin Držićs komedi "Dundo Maroje" (B.Arapović) 2011
Henryk Lenczyc, Anna Lenczyc
A selected bibliography of N. Å. Nilsson's writings : compiled by Henryk and Anna Lenczyc 2011
Barbara Lönnqvist
Talar man som man skriver? : En översikt över studiet av ryskt talspråk 2011
Birgitta Englund
Papers on Slavonic linguistics : presented at the first Polish-Swedish slavists' conference at Mogilany, April 25-27, 1978. (2) 2011
Birgitta Englund
Papers on Slavonic linguistics : presented at the first Polish-Swedish slavists' conference at Mogilany, April 25-27, 1978. (1) 2011
Birgitta Englund
Papers on Slavonic linguistics : presented at the first Polish-Swedish slavists' conference at Mogilany, April 25-27, 1978. (3) 2011
Olle Hildebrand, Lars Kleberg, Osip Brik,
et al.
Material om den ryska avantgardelitteraturen 2011
Sven Gustavsson
Språklig organisation i Vasko Popas "Igre" 2011
Laine Lasmane, Gunars Irbe
Laine Lasmane och Gunars Irbe: Lettiska författare i Sverige 1945-1975 2011
Carola Hansson
Fedor Sologub och sagotraditionen : Med ett urval av Sologubs sagor 2011
Sven Gustavsson
Rusinerna i Jugoslavien, deras kultur och språk 2011
Lennart Kjellberg, Nils Åke Nilsson, Krystyna Malm,
et al.
Analyser av fem polska dikter : Av Lennart Kjellberg, Nils Åke Nilsson,  Krystyna Malm, Erik Mesterton, Józef Trypucko 2011
Lars Erik Blomqvist, Sven Gustavsson
V. I. Lenin's speech Čto takoe sovetskaja vlastʹ? : together with translations in all Slavic and Baltic languages 2011
G.O. Vinokur, S.M. Tretjakov, V.B. Sklovskij,
et al.
Ryska revolutionen och språket : Artiklar och bibliografi 2011
Nils Åke Nilsson, Per-Arne Bodin, Ludmila Hellgren,
et al.
Fem uppsatser om Gogol's Kappan 2011
Daniil Charms, Lars Kleberg
Daniil Charms' Elizaveta Bam : Med inledning av Lars Kleberg 2011
Lars Erik Blomqvist, Bengt Jangfeldt, Magnus Ljunggren,
et al.
Kultur och revolution i Ryssland 1917-1921 2011
Leonid Kantor
Material till en bibliografi över Bloklitteraturen 1950-1970 2011
Bengt Jangfeldt, Leonid Kantor
Officiella sovjetiska reaktioner på Solženicyns nobelpris 2011
Lars Erik Blomqvist, Leonid Kantor
Material till den sovjetiska bilden av svenskt kulturliv 2011
Bengt Jangfeldt
Transkriberingen av ryska namn 2011
Sven Gustavsson
Solženicyns språk : en litteraturöversikt och några problem kring adjektivets behandling 2011
Leonid Kantor
Sverige och svenskt kulturliv i polska publikationer 1966-1970 2011