Stockholm Slavic Papers

Stockholm Slavic Papers i Diva (senaste överst)

Författare Titel År
Ewa Teodorowicz-Hellman
Astrologiska skrifter om kometen i Polonicasamlingen på Skoklosters slott 2017
Tora Hedin
Konstruktionen av den tjeckiska nationella identiteten : Begreppen národ och lid under tjeckiskt 1800–1900-tal 2017
Natalia Galatsky
По ком звонили в «оттепель» колокола? Стихотворение А. Ревича «Колокол» 2017
Ludmila Pöppel
Беспорядки (disturbances) vs.волнения (unrest) : towards the delimitation of synonyms 2017
Alexander I. Pereswetoff-Morath
Den sista munken i Ingermanland : Fantasten Lëvuška Lemboinen från Wanhimala by 2016
Nadezjda Zorikhina Nilsson
Poetičeskije zagadki prošlogo : processno-sukcessivnaja funkcija form nesoveršennogo vida prošedšego vremeni v bylinach 2016

Да веселитсѧНовъградъ : Hyllningsskrift till Elisabeth Löfstrand 2016
Per-Arne Bodin
Om ukrainska och ryska katter 2016
Maria Zadencka
Divided Heritages. Culture in a Time of National Differentiation in the Lands of the Old Polish-Lithuanian Commonwealth, the Baltic Provinces, and the Kingdom of Sweden 2015
Ewa Teodorowicz-Hellman, Kia Hedell, Barbara Przybyszewska-Jarminska,
et al.
Polonica muzyczne w Szwecji : cztery tańce z repertuaru dworskiej kapeli Zygmunta III Wazy 2015
Karin Grelz
De andras ord : Achmatovas prosa till "Poemet utan hjälte" 2015
Aleksei Semenenko
"Детские мотивы" в творчестве Мандельштама 2014
Natalia Galatsky
Dva sbyvsichsja predskazanija, dva goroda, dva pisatelja 2014
Ewa Teodorowicz-Hellman
Mariakulten i Polen sedd ur ett kulturhistoriskt perspektiv 2015
Janina Gesche
Losy hymnu Wolnego Miasta Gdańska 2015
Dmitrij Dobrovol'skij, Ludmila Pöppel
Discursive units and bilingual dictionaries : именно and как раз 2015
Elisabeth Löfstrand
Att buga för beläten : Om svenskarnas syn på ryssarnas ikoner och helgonkult 2014
Renata Ingbrant
Miłosz som introduktör av kvinnolyrik 2014

Med blicken österut : hyllningsskrift till Per-Arne Bodin 2015
Eugene Rivelis
О форме как содержании и когнитивной поэтике 2015
Kazimiera Ingdahl
Kyrka, nation och stat i Polen 2015
Sylvia Liseling Nilsson
Sa Emil – på svenska. Kacklade och tröstade Emil – på franska : Om översättning av anföringsverb från svenska till franska 2014
Peter Alberg Jensen
"En andens ord" – eller hvad Bachtin fandt i romanen 2014
Alexander Pereswetoff-Morath
Ord och blad : Martinus Aschaneus och allt det ryska 2014
Tora Hedin
The Construction of a new Nation : Czech Radio before and after 1948 2014
Susanna Witt
Det främmande ordet i andra potens : Byrons Don Juan på ryska 2015
Kerstin Olofsson
Svenska översättningar av Aleksandr Puškins "Pikovaja dama" 2014
Janina Gesche
Dwa pokolenia - dwa spojrzenia. Obrazy polskiej emigracji w Szwecji 2014
Ewa Teodorowicz-Hellman
The diary of Dawid Rubinowicz and Polish children’s literature of war and the Holocaust 2015
Renata Ingbrant
Manuela Gretkowska i Grażyna Plebanek -- syndrom sztokholmski? 2013

Między językami, kulturami, literaturami : polska literatura (e)migracyjna w Berlinie i Sztokholmie po roku 1981 2014
Janina Gesche
Motyw tesknoty za ojczyzna w poezji Eugeniusza Wisniewskiego. 2014
Ewa Teodorowicz-Hellman
Dyskurs szswedzki, polonijny i krajowy prozy pisarzy sztokholmskich o polskich korzeniach kulturowych. Rekonesans  2014
Ewa Teodorowicz-Hellman
Polska literatura (e)migracyjna w Szwecji po roku 1981. Problemy terminologiczne i badawcze : Problemy terminologiczne i badawcze 2014
Renata Ingbrant
"I leave no heirs ..." : Zuzanna Ginczanka’s Poetic NonOmnis Moriar 2013
Renata Ingbrant
Kvinnligt och manligt i Polen : Två studier om genus, kultur och politik 2013

Novgorodiana Stockholmiensia 2013
Elisabeth Löfstrand
Anders Sjöberg in memoriam 2013
Alexander Pereswetoff-Morath
Isaak Torčakov – en ingermanländsk diak 2013
Ludmila Pöppel
Frazeologija meždu dvuch revoljucij : slovarʹ idiomatiki gazety "Pravda" 1917 g. 2012
Maria Juda
Polonika w bibliotece katedralnej w Strängnäs 2013
Maciej Eder
"The Polonica collection" from Skokloster castle 2011

Kultura - polityka - tożsamość : Culture - politics - identity 2013

Polonika w Archiwum Narodowym Szwecji = Polonica in the Swedish National Archives  : kolekcja Skokloster i inne zbiory = the Skokloster collection and other materials 2013
Ewa Teodorowicz-Hellman
W drodze do "Krabata" : monografia twórczości Jurija Brězana do roku 1975 2013
Dorota Tubielewicz Mattsson
Ord och förändring : den sociala prosan i Sverige och Polen under mellankrigstiden 2013

Studies in lexical semantics : colours, measures, and mental predicates 2013

W świecie Sacrum 2013

Wizerunki mężczyzny w języku i literaturze polskiej = Images of man in Polish language and literature 2013

Kvinnan i polska språket = Kobieta w języku polskim 2013

Adam Mickiewicz : en minnesbok till tvåhundraårsdagen av diktarens födelse 2013

Nazwy barw i wymiarów : Colour and measure terms 2013
Märta Bergstrand, Mats Larsson
Från Königinhofer-handskriften till Novemberorkanen : en bibliografi över tjeckisk och slovakisk skönlitteratur i svensk översättning 1862-1991 2013
Kerstin Olofsson
Utan minne inget liv : en analys av Valentin Rasputins "Avsked från Matëra" och Čingiz Ajtmatovs "Och dagen varar längre än ett sekel" 2013

Att översätta polsk poesi : bidrag till en diskussion 2013
Borislav Arapović
Miroslav Krležas Den kroatiske guden Mars : tillkomsthistoria, stil, genre 2013
Lars Kleberg
Teatern som handling : Sovjetisk avantgardeestetik 1917-1927 2013