iverskij
 

Upphovsman var den drygt 20-årige fortifikationsofficeren Erik Palmquist, som medföljde en stor ambassad till tsar Aleksej Michajlovitj och hans hov. Palmquists uppdrag var att sammanställa kartor, rita av försvarsanläggningar och beskriva land- och vattenvägar från det svenska Ingermanland ända till Moskva. Hans verk innehåller dessutom beskrivningar av viktiga städer och bilder på kyrkor, kloster, folklivsscener, tekniska anläggningar och andra objekt som väckte hans intresse och som var värdefulla för svenskarna att få kunskap om. 

Boken, som är i folioformat, innehåller 28 sidor med kartor och teckningar utförda i sepia eller vattenfärg, och illustrationerna kommenteras på 20 handskrivna sidor. Som informationskälla om det sena 1600-talets Ryssland är albumet enastående.

Boken har skannats av Riksarkivets förste fotograf Kurt Eriksson. Förlaget Lomonosov i Moskva har köpt rättigheterna att ge ut albumet i Ryssland, och hösten 2012 publicerades det i Moskva. Boken innehåller, förutom Palmquists teckningar i fullfärg, även hans texter i diplomatarisk utgåva. Texterna återges på modern svenska, och de är översatta till ryska och engelska. I boken finns också inledande artiklar om verket och om dess upphovsman. Projektet pågick från 2010 till 2012 och deltagarna var, förutom jag själv, professor Ulla Birgegård och doktorand Laila Nordquist från Uppsala universitet, samt docent Gennadij Kovalenko vid Rysslands Vetenskapsakademi.