Sidan under utarbetande.

Projektet har till mål en kommenterad utgåva av de bevarade fragmenten av medeltidstexten »Prorotjestvo [O]saino o otverzjen´i zhidov», och ett försök till rekonstruktion av förlorade passager.