Inom projektet analyseras tidpunkt och plats för den kyrkoslaviska översättningen av en bysantinsk antijudaisk text, »Juden Jakobs bok», och undersöks dess påverkan på de äldsta skikten av kievrusisk litteratur (1000–1100-tal). En pilotstudie finansieras av Åke Wibergs stiftelse (2014/15). Här planeras även en undersökning av den antijudaiska »Dialogen mellan Timotheos och Aquila».