Projektet Rossica Ingrica omfattar textutgivning och språklig analys av ryskspråkiga dokument från 1600-talets svenska Ingermanland mot bakgrund av den kulturella situation i vilken de producerades. En pilotstudie av Ivangorodköpmannen Parfenij Torčakovs korrespondens finansieras av Magn. Bergvalls stiftelse (2014).