Prof. Anna Ljunggren deltar i ett projekt The Contemporary Russian Cosmopolitans som utgör en del av ett större projekt "Cosmopolitan and Vernacular Dynamics in World Literatures", se vidare under http://worldlit.se.