Vid institutionen bedrivs språkvetenskaplig forskning i slaviska språk vilket omfattar dels de enskilda språken (polska, ryska och tjeckiska), dels typologisk och kontrastiv jämförelse mellan de slaviska språken och andra språk. 

Forskningsområden
Ämnets forskningsinriktningar framgår tydligt av följande uppräkning av forskningsområden:

  • Grammatisk och lexikalisk semantik: rysk funktionell grammatik (Nadezjda Zorikhina Nilsson) och rysk lexikalisk semantik (Ludmila Pöppel); polsk kognitiv lingvistik (Ewa Teodorowicz Hellman).
  • Grammatisk typologi: särskilt verbkategorier, aspekt och taxis i slaviska språk, särskilt ryska (Nadezjda Zorikhina Nilsson); aspekt och kasus i slaviska språk, särskilt tjeckiska (Milan Bílý). 
  • Kontrastiva studier: grammatisk och lexikalisk semantik i slaviska språk i jämförelse med svenska (ryska, Nadezjda Zorikhina Nilsson, Ludmila Pöppel, Irina Malaxos; tjeckiska, Tora Hedin). 
  • Tvåspråkighet hos svensk-ryska barn, språkutveckling och språkinlärning. Språkkontakt, ryska språket i Sverige, språklig socialisation i rysk-svenska familjer (Natalia Ringblom).
  • Massmediaspråk: ryskt politiskt språk (Ludmila Pöppel); totalitärt språk i tjeckiska media, språk och genus i tjeckisk TV-diskurs (Tora Hedin); ordbildning i ryska media (Thomas Samuelsson).
  • Lexikografi: rysk-rysk och svensk-rysk (Ludmila Pöppel, Nadezjda Zorikhina Nilsson).

Till avgränsande områden hör medeltidstudier och översättningsvetenskap som är tvärvetenskapliga i sin natur:

  • Medeltidsstudier: språkhistoria, textedition, beskrivning av medeltida slaviska manuskript i svenska arkiv (fornkyrkoslaviska, ryska: Alexander Pereswetoff-Morath, Larisa Korobenko).
  • Översättningsvetenskap: polska (Ewa Teodorowicz Hellman, Lisa Mendoza Åsberg); tjeckiska (Tora Hedin); ryska (Nadezjda Zorikhina Nilsson).

Kontrastiva och översättningsvetenskapliga studier har börjat uppta större plats i institutionens forskning och korpuslingvistiska metoder har mer och mer kommit att bli en del av ämnets profilering.