Språk och makt-doktorander från Slaviska avdelningen deltar med varsin poster i konferensen Analyzing Ideologies, Attitudes and Power in Language Contact Settings, som pågår 16–17 maj på Stockholms universitet. Arrangör är Romanska och klassiska institutionen med stöd av RomLing-nätverket.

Irene Elmerot presenterar en poster med titeln "Romani – a language for education only? Using corpus linguistics tools to analyze attitudes toward a minority language", som visar en metod för hur inställningar gentemot minoritetsspråk kan undersökas, där exemplet romani ses i kontrast med jiddisch och vietnamesiska i tjeckiskt mediespråk.

Thomas Samuelsson bidrar med posterpresentationen "Political Positioning through a Prepositional Choice in Russian Media", i vilken språkideologiers påverkan på val av preposition undersöks i rysk media.

Konferensen samlar deltagare som är intresserade av hur språkideologier och attityder konstrueras i språkkontakt eller i en mångspråkig miljö.

Länk till konferensen.