Institutet för lingvistiska studier vid Rysslands Vetenskapsakademi anordnar för sjätte gången konferensen "Constructional & Lexical Semantic Approaches to Russian" i Sankt Petersburg den 3–5 oktober. Ludmila Pöppel och Dmitrij Dobrovol'skij från Slaviska avdelningen håller ett föredrag med titeln "Конструкции хоть Х, хоть Y и хоть Х, хоть не Х: процесс лексикализации".

Det här året fokuserar konferensen på rysk syntax och ämnet är relationen mellan syntaktiska konstruktioners formella egenskaper och deras semantiska, pragmatiska och diskursiva egenskaper.

Inbjudna talare är Björn Hansen från Regensburgs universitet, Tyskland, och Leonid Iomdin från Institutet för informationsöverföringsproblem vid Rysslands Vetenskapsakademi / Ryska statliga humanistiska universitetet.

Programmet och sammanfattningar hittas på konferensens hemsida:
https://iling.spb.ru/events/rusconstr2019/announce.html