Den 24-25 januari 2019 anordnas en internationell konferens EUROPHRAS 2019 "Productive Patterns in Phraseology" i Santiago de Compostela, Spanien.

Afillierad professor Dmitrij Dobrovol'skij och docent Ludmila Pöppel håller ett plenarföredrag med titeln "Russian constructions with “nu i” in parallel corpora".
Länk: https://europhrassantiago1.wixsite.com/europhras-en/copia-de-gloria-corpas-pastor

Irina Malaxos, doktorand i slavska språk med inriktning mot modern rysk språkvetenskap, deltar i konferensen med ett föredrag inom korpuslingvistik med titeln "Die Russischen Konstruktionen “moj+A/A+moj” (mein+A/A+mein) in vokativer Funktion: eine korpusbasierte Analyse".

Länk till programmet: https://europhrassantiago1.wixsite.com/europhras-santiago19/rahmenprogramm