Från slaviska avdelningen deltog fyra doktorander.

Cecilia Dilworth bidrog med en litteraturvetenskaplig presentation med titeln Metaphors of Death and Resurrection in Dostoevskij's "House of the Dead".

Irene Elmerot och Irina Malaxos höll varsitt korpuslingvistiskt föredrag med titlarna Linguistic Othering in Different Forms – the Case of Czech News Media respektive Konstruktioner med de ryska adjektiven dorogoj, milyj, ljubimyj och rodnoj i vokativfunktion: en korpusbaserad analys.

Thomas Samuelsson deltog i konferensen med ett lingvistiskt bidrag med titeln Prefix i rysk media.

Länk till konferensinformation.