Den 11 november presenterar tjeckiska enheten på Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska vid Stockholms universitet en minikonferens på temat ”Language and power in a Czech setting”.

Forskare i tjeckiska språket och litteraturen från fyra olika länder, inklusive Tora Hedin från Slaviska avdelningen vid vår institution, är inbjudna till mini-konferensen på temat Språk och makt.

Ämnena som tas upp spänner från artighetsmarkörer via censur och könsskillnader i nyhetstext till en helt ny metod för korpuslingvistiskt arbete och nya webb-korpusar. Språket är engelska.

Du hittar programmet här: http://slav.su.se/z/LangPowCz