Den årliga doktorandkonferensen Linguistics Prague har ägt rum sedan 2013 och samlar olika språkvetenskapliga doktorander som får presentera och diskutera sin forskning, lyssna på olika huvudtalare samt delta i en workshop. Framför allt ligger fokus på empiriska språkstudier och metoder. Organisatör för konferensen är Institutionen för det tjeckiska språket vid tjeckiska Vetenskapsakademien.

I år inkluderar konferensen ett poster-bidrag från vår avdelning. Doktorand Irene Elmerot presenterar sin forskning under rubriken ”What hidden power structures are there in Czech printed media?”.

Linguistics Prague 2019 hålls i Prag, Tjeckien, 25–27 april.

Länk till konferensens huvudsida: http://linguisticsprague.ff.cuni.cz/index.html