Det 22:a nordiska slavistmötet äger rum i Oslo 10–14 augusti 2022 med deltagare från hela Norden. Renata Ingbrant från Slaviska avdelningen kommer att vara plenarföreläsare.