Elisabeth Löfstrand, docent vid Slaviska avdelningen, har deltagit i konferensen Novgorodica 2018 som hölls den 27-28 september 2018 på det Statliga universitetet i Velikij Novgorod. Det var den sjätte konferensen under denna rubrik sedan 2006. Varje konferens har ett särskilt tema, och i år var det ”Novgorodbornas vardagsliv: historia och samtid”. Långt över 100 deltagare var anmälda och sex sektioner arbetade parallellt.

Elisabeth Löfstrand gjorde i sitt föredrag en innehållsmässig jämförelse mellan supplikerna i Ockupationsarkivet från Novgorod (1611-1617) och Smolenskarkivet (1609-1611) – båda arkiven befinner sig på Riksarkivet i Stockholm.

En ung doktorand från Lipetsks universitet, Jelizveta Popova, höll ett intressant föredrag om vilka straff som utdömdes i Novgorod under slutet av 1500-talet i jämförelse med de straff som utdömdes under den svenska ockupationen 1611-1617.

Den 28 september avslutades konferensen med ett besök i de verkstäder i Antoniev-klostret, där man sammanfogar miljoner fragment av 1300-talsfresker från kyrkor som låg i frontlinjen när tyskarna anföll Novgorod under andra världskriget. De sammanfogade freskerna sätts tillbaka på väggarna i de numera restaurerade kyrkorna. Detta enorma arbete väcker stor beundran för novgorodbornas respekt för sitt historiska arv och för konservatorernas hängivenhet och skicklighet.

Mer information finns på: http://www.novsu.ru/novgorodika2018/i.1464592/?id=1464591