Tre forskare och doktorander från Slaviska avdelningen deltar i konferensen SlaviCorp 2018 som hålls i Prag, Tjeckien, 24-26 september.

Konferensen anordnas av Institutet för den tjeckiska nationalkorpusen vid Karlsuniversitetet och täcker ett stort antal ämnen relaterade till forskning på slaviska språk och användande av lingvistiska korpusar och språkteknologier.

Tora Hedin, docent i slaviska språk, presenterar en korpusbaserad studie om den svenska partikeln alltså och de tjeckiska partiklarna tedy och takže.

Thomas Samuelsson, doktorand i slaviska språk med inriktning mot ryska, bidrar med en korpusundersökning om de politiskt laddade ryska adjektiven antirossijskij ’antiryssländsk’, antirusskij ’antirysk’ och antisovetskij ’antisovjetisk’.

Irene Elmerot, doktorand i slaviska språk med inriktning mot tjeckiska, gästar SlaviCorp 2018 för att nätverka och diskutera sina korpusbaserade studier om språklig andrafiering i tjeckiska nyhetstidningar. Irene har använt sig av den tjeckiska nationalkorpusen sedan hon studerade på grundnivå.

Mer information finns på: https://slavicorp.ff.cuni.cz
Det preliminära programmet återfinns under: https://slavicorp.ff.cuni.cz/programme/preliminary-programme/