Den 25 november börjar åttonde upplagan av den internationella konferensen Grammar and Corpora. Arrangör är Institutet för polska språket i Kraków i Polen. På grund av Covid-19 hålls konferensen online.

Från slaviska avdelningen deltar tre forskare och doktorander i sessionen SlaviCorp den 27 november.

Tora Hedin, docent i slaviska språk, presenterar en korpusbaserad studie om översättning av artighet mellan tjeckiska och svenska.

Irene Elmerot, doktorand i slaviska språk med inriktning mot tjeckiska, deltar med en presentation om adjektivisk värdering av nationaliteter i tjeckiska tryckta media efter Sammetsrevolutionen.

Thomas Samuelsson, doktorand i slaviska språk med inriktning mot ryska, presenterar det senaste från sin pågående konstruktion av en rysk mediekorpus.

SlaviCorp är en återkommande konferens som relaterar forskning på slaviska språk med användande av lingvistiska korpusar och språkteknologier. För två år sedan hölls SlaviCorp som en egen konferens i Prag i Tjeckien med representation från Slaviska avdelningen.

Program och sammanfattningar finns på Grammar & Corporas hemsida.