Vartannat år anordnar Slovakiska nationalkorpusen vid Ľudovít Štúr-institutionen för språkvetenskap, Slovakiska Vetenskapsakademien, en korpuslingvistisk konferens.

Årets tema är ”NLP, Corpus Linguistics, Language Dynamics and Change” och konferensen äger rum den 23 till 25 oktober i Bratislava.

Från Slaviska avdelningen vid Stockholms universitet deltar Irene Elmerot med presentationen ”Reporting verbs about women and men in Czech printed media 1989 – 2015”.

Konferensens program finns att läsa här.
Länk till konferensens hemsida finns här.