Vartannat år anordnar Slovakiska nationalkorpusen vid Ľudovít Štúr-institutionen för språkvetenskap, Slovakiska Vetenskapsakademien, en korpuslingvistisk konferens. Årets tema är ”NLP, Corpus Linguistics and Interdisciplinarity” och konferensen äger rum den 13 till 15 oktober i Bratislava.

Från Slaviska avdelningen vid Stockholms universitet deltar Irene Elmerot med presentationen ”Income, Nationality and Subjectivity in Media Text”.

Konferensens program finns att läsa här.

Länk till konferensens hemsida finns här.

I samband med konferensen ges ett specialnummer ut av open access-tidskriften Jazykovedný časopis / Journal of LInguistics, där Irenes artikel finns med i nr 72(2).

Tidskriften hittar du här.