Institutionen för Engelska studier: Språkvetenskap och Litteratur vid Universidad Complutense i Madrid, Spanien har ett forskningsprojekt som kallas Stancedisc, i vilket ingår en internationell konferens. Stancedisc står för Stance in discourse analysis.

Irene Elmerot, doktorand i slaviska språk/tjeckiska, presenterar en poster på konferensen Stance, (Inter)Subjectivity & Identity in Discourse 2020, vilken hålls över internet den 9–11 september 2020. Postern presenterar hennes första avhandlingsdel, och har titeln Swinging from extremes – Muslims and Arabs in the news 1990–2018.

En abstract-bok kan laddas ner från konferensens webbplats.