Den 4 juni anordnar Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska nederländska och tyska tillsammans med Polska Institutet minisymposiet Svensk-polska förbindelser under tidigmodern tid och polskt kulturarv i svenska samlingar.

Konferensens mål är att sammanföra svenska och polska forskare som är intresserade av att främja en diskussion om det tidigmoderna polska kulturarvet i Sverige.

Från Slaviska avdelningen deltar professor emerita Ewa Teodorowicz-Hellman och doktorand Joanna Zatorska-Rosén. Ewa talar om i sin presentation om en okänd julsång från 1600-talet som hon har hittat i Skoklosters Polonica-samling. Joanna håller ett föredrag om Władysław Konstanty Wituskis boksamling på Skoklosters slott.

Läs mer här: https://www.slav.su.se/om-oss/evenemang/symposium-svensk-polska-förbindelser-under-tidigmodern-tid-och-polskt-kulturarv-i-svenska-samlingar