Spektret av ämnen för doktorsavhandlingar är brett – från medeltida genrer och textutgåvor till klassiska, modernistiska eller samtida ryska författare, polsk 1900-talslitteratur, tjeckiskt mediediskurs, politisk retorik, modern rysk språkvetenskap och översättningsvetenskapliga problem.

Under sina första fyra decennier (1945-ca. 1985) etablerade sig Slaviska institutionen som ett centrum för forskning inom två områden, dels det litterära avantgardet i Ryssland, dels rysk språkhistoria, och en rad avhandlingar blev internationellt kända inom sitt ämne (Pasternak, Majakovskij, Chlebnikov, Belyj, Tsvetajeva, Olesja; medeltida textutgåvor). De litteraturvetenskapliga avhandlingarna kännetecknades av textanalys inspirerad av rysk formalism/strukturalism. Även om ämnesspektret idag har utvidgats mycket, främst med polska, kulturhistoria och översättningsvetenskap, är den textanalytiska inriktningen fortsatt framträdande. Inom det språkvetenskapliga studiet har korpuslingvistiken kommit att dominera.

Av institutionens 9 forskare är 4 professorer och 3 docenter. Lärarnas pågående forskningsprojekt behandlar bl.a. det polsk-litauiska samväldets kulturhistoria, genderproblematik i modern polsk litteratur, tjeckisk politisk diskurs, rysk grammatisk och lexikalisk semantik, rysk fraseologi och lexikografi, sovjetisk översättningshistoria, den postmoderna ryska prosan och transspråkig rysk litteratur.

Läs vidare:
Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå
Publikationsdatabasen DIVA