Spektret av ämnen för doktorsavhandlingar är brett – från medeltida genrer och textutgåvor till modernistiska eller samtida ryska författare, polsk 1900-talslitteratur, tjeckiskt mediediskurs, politisk retorik, modern rysk språkvetenskap.

Under sina första fyra decennier (1945-ca. 1985) etablerades Slaviska institutionen som ett centrum för forskning inom två områden, dels det litterära avantgardet i Ryssland, dels rysk språkhistoria, och en rad avhandlingar blev internationellt kända inom sitt ämne (Pasternak, Majakovskij, Chlebnikov, Belyj, Tsvetajeva, Olesja; medeltida textutgåvor). De litteraturvetenskapliga avhandlingarna kännetecknades av textanalys inspirerad av rysk formalism/strukturalism. Även om ämnesspektret idag har utvidgats mycket, främst med polska och kulturhistoria, är den textanalytiska inriktningen fortsatt framträdande.

Av institutionens 10 forskare är 5 professorer och 2 docenter. Bland lärarnas pågående forskningsprojekt kan nämnas polsk språkvetenskap (gender, barnlitteratur, modernism), rysk idéhistoria (nykonservatism), den ortodoxa traditionens betydelse i den postsovjetiska ryska kulturen, den postmoderna ryska prosan, klassisk rysk prosa, tjeckisk politisk diskurs.

Läs vidare:
Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå
Publikationsdatabasen DIVA