Forskningen i slaviska språk vid Stockholms universitet bedrivs inom följande områden: modern lingvistik, språkhistoria, litteraturvetenskap samt kulturstudier. Slaviska avdelningen har elva anställda forskare, varav fyra är professorer och fyra är docenter, samt ett tiotal aktiva doktorander.

Forskningsområden