Slaviska avdelningens forskning publiceras under Forskning på institutionens gemensamma hemsida.

Här hittar du vårt forskningsämne.

Här hittar du våra publikationer.