Den 27 augusti 2021 kl. 11-13  försvarar Adam Nowakowski sitt examensarbete för Masterexamen 15 hp (Polska) 

"Narzekanie jako gatunek mowy"

Handledare: Maria Zadencka

Opponent: Katarzyna Lipińska

Examinator: Renata Ingbrant

Uppsatsen skickas på begäran,  kontakta gärna Maria.

Varmt välkomna!

Anslut via Zoom ==>