Lina Emilia Bysell kommer att försvara sin masteruppsats

”Ryska böneskrifter från svenska Ingermanland. En textfilologisk analys av tolv suppliker från 1637”

Opponent: Eva Sör

Examinator: Nadezjda Zorikhina Nilsson

Handledare: Alexander Pereswetoff-Morath

Texten kan laddas ner i sin helhet, och länken lämnas på begäran av Lina Emilia Bysell (lina.emilia.bysell@hotmail.com) eller Fredrik Dufwa från den 16 augusti.

Anslut via Zoom ==>