Uppsatsframläggning – masteruppsats i litteraturvetenskap (ryska)

Margareta Nydahl försvarar sin masteruppsats:

"Den paradigmatiska reduktionsmodellens immanens
Återproblematiseringar kring Viktor Šklovskijs tidiga formalism"

Opponent: Bo Tillberg 
Examinator: Susanna Witt
Handledare: Johanna Lindbladh 

Varmt välkomna!