Under vårterminen 2021 har Slaviska avdelningen gett kursen Belarus igår och idag, 7,5 hp. Denna kurs är helt ny och tillkom mot bakgrund av den kritiska situationen i Belarus under fjolåret. Söktrycket var stort och vi är mycket glada över det stora intresset!

Som avslutning på kursen anordnar vi nu ett rundabordssamtal  i form av ett webinarium via Zoom, som vi också gör tillgängligt för en bredare publik.

I rundabordssamtalet deltar:

  • Stefan Eriksson, f.d. ambassadör i Minsk
  • Dmitri Plax, författare och översättare
  • Stefan Ingvarsson, Svenska PEN

Föranmäl dig till webinariet via denna länk ==>

Varmt välkomna!