Den 9 februari kl. 15-17 har Thomas Samuelsson sitt halvtidsseminarium. Avhandlingens titel är "Word formation in Russian Media 2012–2020, a discourse analysis”. Thomas handledare är Tora Hedin, docent på SU och Mihail Kopetev, docent i Helsingfors och professor vid The Higher School of Economics i St Petersburg. Diskussant är Olga Lyashevskaya, professor vid School of Linguistics, The Higher School of Economics i Moskva. 

Texten och Zoom-länken skickas till alla anmälda. Anmälan här =>>