Halvtidsseminarium

Irene Elmerot presenterar delar av sin sammanläggningsavhandling inom forskarskolan Språk och makt. Arbetstiteln är ”Language and power in Czech news text 1990–2018: a corpus linguistic discourse study”.

Diskussant: docent Christophe Premat, Inst. för romanska och klassiska språk vid Stockholms universitet.
Språk: engelska.

Du anmäler dig för att få texten och länk till Zoom-mötet här: http://slav.su.se/z/LangPowCz