Włodzimierz Bolecki: ”Gustaw Herling: Literature and Biography”

Språk: engelska
I samarbete med Polska institutet i Stockholm

Anslut via Zoom =>
 

© Bohdan Paczowski


Gustaw Herling Grudziński (1919–2000) är en författare känd för sina essäer och filosofiska berättelser, ”små mästerverk” som ofta innehåller självbiografiska motiv. Efter andra världskriget levde han i München, Rom och Neapel. Hans bok En värld för sig, som översattes till engelska 1951 (Inny świat, svensk översättning 1952 av Nils Jacobsson), var en av de första litterära berättelserna om de sovjetiska lägren, tio år före Solzjenitsyns En dag i Ivan Denisovitjs liv.

Włodzimierz Bolecki är professor i litteraturvetenskap vid Polska Vetenskapsakademien samt medredaktör för tidskriften Teksty Drugie. Han har skrivit om och förberett kritiska utgåvor av verk av bl.a. Witold Gombrowicz, Czesław Miłosz, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Bolesław Leśmian, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska samt Gustaw Herling-Grudziński och Józef Mackiewicz. Han är mångfaldigt prisbelönad för sina verk, har erhållit bl.a. Kościelski-priset, Kultura-priset och Kazimierz Wyka-priset.

Włodzimierz Bolecki har genomfört en serie intervjuer med Gustaw Herling Grudziński som publicerades i volymer – ”Samtal i Dragonea” (Rozmowy w Dragonei 1997), ”Samtal vid århundrandets slut” (Rozmowy na koniec wieku 1998) och ”Samtal i Neapel” (Rozmowy w Neapolu 2000) och arbetar numera med utgåvan av författarens samlade verk.