Professor Marta Korendo, Pedagogiska universitetet i Kraków 

Budowanie systemu językowego w umyśle dziecka bilingwalnego - ujęcie neurobiologiczne.

(Uppbyggnad av språksystem hos tvåspråkiga barn – det neurologiska perspektivet)

Seminariet hålls på polska. Anslut via Zoom =>

Neurobiologins utveckling ger allt bättre insyn i utvecklingsprocesser hos barn och uppbyggnaden av deras språksystem. Under seminariet kommer Marta Korendo presentera neurobiologisk forskning som bidrar till språkvetenskapligt och psykologiskt kunskap om de två- och flerspråkiga barns utveckling – och redogöra hur den tillämpas i den diagnostiska och terapeutiska praktiken.

Seminariets språk: POLSKA

Professor Marta Korendo är polonist och neurologoped, hennes forskningsintressen rör språkets betydelse i kognitiva processer och i social interaktion, effektiva metoder för uppbyggnad av språksystemet/språksystemen hos barn med dysfunktioner eller hos två- eller flerspråkiga barn. Hon diagnostiserar och leder terapi för barn med olika typer svårigheter i språklig kommunikation – bl.a. barn med autism, Aspergers syndrom, dyslexi och barn med nedsatt hörsel. Hon har författat ca 60 artiklar som beskriver kommunikationsproblem hos barn, bakomliggande orsaker och terapeutiska tillvägagångsätt. Hon är författare till monografin ”Hur barn med hörselskada läser skolböcker (2007), ”Språklig tolkning av världen hos personer med Aspergers syndrom” (2017), medförfattare till ”Tidig terapeutisk intervention” och till testen (SWM) för undersökning vid misstanke om dyslexi.

*

Rozwijająca się wiedza neurobiologiczna pozwala coraz dokładniej rozumieć procesy rozwojowe, także te dotyczące budowania systemu językowego w umyśle dziecka. Szczególne zadanie zostaje postawione umysłowi w sytuacji jednoczesnego budowania dwóch systemów językowych. W czasie seminarium przedstawione zostaną współczesne wyniki badań neurobiologicznych, rozwijające wiedzę językoznawczą i psychologiczną dotyczącą rozwoju języków u dzieci bilingwalnych. Badania naukowe zaprezentowane zostaną w kontekście praktyki diagnostycznej i terapeutycznej.

Dr hab. Marta Korendo jest filologiem polskim i neurologopedą, profesorem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej oraz dzieci dwujęzycznych. Naukowe zainteresowania kieruje głównie w stronę znaczenia języka dla procesów poznawczych i społecznych, skutecznych sposobów budowania systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi ora dzieci dwu- i wielojęzycznych. Jest autorką ponad 60 artykułów opisujących problemy komunikacyjne oraz ich przyczyny i sposoby terapii, monografii „Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych” (2009) i „Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera” (2013) oraz współautorką „Wczesnej interwencji terapeutycznej” (2007) i testu (SWM) do badania zagrożenia dysleksją. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem praktyków-terapeutów, nauczycieli oraz rodziców w Polsce i za granicą, upowszechniając wiedzę o sposobach stymulacji i terapii funkcji językowych i poznawczych.