Uppsatsframläggning – kandidatuppsats i polska

Robert Grünholz försvarar sin kandidatuppsats i polska:

"Motywy środowiskowe w literaturze fantasy na przykładzie twórczości Andrzeja Sapkowskiego."

Examinator: Dr Renata Ingbrant
Opponent: Jolanta Kucharska 
Handledare: Prof. Maria Zadencka

Språk: Polska

Inbjudan till seminariet skickas via mejl. Anmäl ditt intresse till maria.zadencka@slav.su.se